2 Nisan 2008 Çarşamba

Marcos'un " Paris Komününün 137. yılı Bildirisi"
Yürüyerek ve büyüyerek, Sorarak ve öğrenerek; konuşarak ve dinleyerek, özgürlükten; sonsuz hayattan, sevgiden ve aşktan yana; hayat için ve ölüme karşı, hayatla birlikte, şimdiden; şimdi ve gelecek için!

Yeter Artık! Ya basta!
* * *

Burjuvazi'nin emekçilere, yaşamlarını devam ettirmek için çalışmak zorunda olan biz modern kölelerine dayatmakta olduğu ölümcül tek boyutlu yaşam biçimin dışında başka pratikler var oluyor.

Tarih'in ilerlemeci doğrusal akışını şenlikli bir şekilde özgürlüğün ateşiyle yakanlar; baskının; zorun; itaatin, teslimiyetin, yok sayılmanın, görmezden gelinmenin her türlüsüne karşı direnişini yaratıyorlar.

Bugün 18 Mart 2008; yaratıcı özgürlük alevinin yaşamı sardığı ve onu çok renkliliğinle birlikte yeniden yarattığı bir başka deneyimin döngüsü. 18 Mart 1871'de bir başka yağmur damlası hayat vermeye başladı. Sömürücü kanlı iktidarların savaşları sırasında; yağmalanmaya çalışılanlar; Paris'te ayaklandılar ve kendi pratiklerini 72 gün boyunca özgürlükçü bir yaşamı özgürlükçü bir biçimde kendileri yarattılar, öncesinde Paris Hükümeti'nin şenlikli bir şekilde yok ederek; alaşağı ederek.

Aynı zamanda komün deneyimi tarihteki bilinen ilk özyönetimin gerçekleştirildiği bir deneyim olarak; bugüne de iz bırakan bir hayat tohumu oldu. Yanılsamacı özgürlük teorilerinin dışında; hayatın pratiğiyle herkes kendi yaşamında her kararına katıldığı doğrudan demokrasi ve doğrudan eylemle şekillenen pratikte her türlü dayatma da yok edildi. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Komün savunması katılmak isteyenler özgür kararları doğrultusunda savunmaya katıldılar. Ve 72 gün boyunca başka bir dünya başka bir yaşam yaratılmış oldu.

Komün'ün bugünkü hafızalardaki yeri ve bugünkü özgürlükçü her türlü mücadeleye sağlamış olduğu etkileri tanımlamak pratik olarak mümkün değil ancak Meksika'da 1994 yılındaki isyanlarıyla birlikte kimsenin kimseyi temsil etmediği; özgür yeni bir yaşam kuran Zapatistalar, ondan da elde ettiği deneyimleriyle birlikte; otoriter devletçi sosyalist yapılanmaların yanılsamalarına kanmadan komün'e en yakın ve onun ötesinde iktidarların ötekileştirdiği hayattaki ezilenlerle dayanışarak tüm "teferruatlar"ın kurabileceği başka dünyaların şimdiden yaratılabileceğini ve bunun bir sözün ötesindeki yaşanılan bir gerçeklik olduğu kanıtlayan ve mücadeleye devam eden bir isyan hareketi olarak yaşamaya ve yeni hayatları yaratmaya devam ediyor…

Yürüyerek ve büyüyerek, Sorarak ve öğrenerek; konuşarak ve dinleyerek, özgürlükten; sonsuz hayattan, sevgiden ve aşktan yana; hayat için ve ölüme karşı, hayatla birlikte, şimdiden; şimdi ve gelecek için!

Yeter Artık! Ya basta!

İsyancı Sıfırıncı Delege Subcomandante Marcos